Robin Hanson The Next Great Era: Envisioning A Robot Society

Robin Hanson on majandusprofessor George Masoni Ülikoolis USAs ja uurija Oxfordi Ülikooli Inimtuleviku Instituudis. Ta on ekspert ennustusturgude alal ning tema eriliseks huviks on tulevikutehnoloogiad, näiteks tehisintellekt ja nanotehnoloogia ning nende mõju majandusele ja ühiskonnale üldisemalt. Oma poliitilistelt vaadetelt toetab ta “futurokraatiat” – ühiskonda, kus poliitilisi otsuseid tehakse avatud ennustusturgude abil.

Robin on väga mitmekülgse taustaga: bakalauruse- ja magistrikraad füüsikas, doktorikraad aga sotsiaalteadustes, ta on NASAs tegelenud tehisintellekti ja Bayesi statistika uurimisega ning välja arendanud USA kaitseministeeriumi jaoks ennustusturu, mis prognoosib riigi poliitilist stabiilsust, majanduskasvu ja sõjalist võimsust. Robini ideed tekitavad tihtipeale vastuolulisi reaktsioone ning ta sooviks on uurida, millise piirini on võimalik valitsuse ülesandeid detsentraliseerida.

UURI LISAKS
www.overcomingbias.com