Rea Raus Jätkusuutlik areng – läbi isikliku suhestuse ja kohatunnetuse

Rea Raus uurib inimese ökoloogilise mina kujunemist.Teda huvitavad küsimused, mis jäävad n-ö pinna alla, kuid mõjutavad otseselt meie käitumist ja tegutsemist tasakaalus maailma poole liikumisel. Töötades Tallinna Ülikoolis nii ökoloogia kui sotsiaaltöö instituudis, kuuluvad tema tegevusvaldkonda eelkõige kestliku ja kogukondliku arengu teemad ning haridusküsimused. Ta on pikaajaliste kogemustega õpetaja ja koolitaja ning seotud mitmete mittetulundusorganisatsioonidega ja rahvusvaheliste võrgustikega, kes panustavad regionaalarengusse ning jätkusuutlikku mõtte- ja eluviisi. Rea on ka ülemaailmse Humanistic Management Networki esindaja.