Merle Maigre Kas Eesti julgeolek on kindel?

Merle Maigre on kaitse- ja välispoliitika ekspert, Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik, kes on tegelenud NATO koostöö ning Ukraina kaitse-ja julgeolekupoliitika küsimustega.

Merle on õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu ja USA-s Middlebury kolledžis rahvusvahelisi suhteid, täiendanud end Prantsusmaal ja Itaalias ning kaitsnud Londoni King’s College’is magistrikraadi sõjateaduste alal.

Ta on töötanud välisministeeriumis ja kaitseministeeriumi NATO büroos ajal, mil Eesti valmistus NATO-ga liitumiseks ja Kiievis NATO Ukraina esinduse asejuhina, koordineerides Ukraina julgeolekusektori reformi. Ka Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse teadurina keskendus Merle eelkõige Ukraina kaitse- ja julgeolekupoliitikale. Enne riigipea julgeolekunõunikuks asumist töötas Merle NATO peasekretäri poliitikaplaneerimise üksuses Brüsselis.

Seega pole imestada, et Merle on pälvinud maineka Marshalli fondi Asmuse stipendiumi, mida jagatakse silmapaistvatele noortele välispoliitikaekspertidele. Tema välis- ja julgeolekupoliitika teemalisi analüüse saab laiem avalikkus lugeda Diplomaatia veergudelt.