Margot Olesk Vabadused vanglas: meie võimalusest olla parem

Margot Olesk on Tartu ülikooli õigusteaduskonna doktorant, humanist ja 21. sajandi vangla ekspert. Oma doktoritöös valutab Margot südant süüdimõistetute vabadusõiguste pärast ja prognoosib Euroopa tulevikuvangla kujunemist. Ta on töötanud nii Justiitsministeeriumis kui Tallinna vanglas, õpetanud Siseakadeemias kui praktiseerinud Euroopa Inimõiguste Kohtus. Prantsuse tippülikoolis Panthéon-Assas’is õppis ta kriminoloogiale lisaks ka Euroopa Liidu õigust. Margoti sulest on ilmunud vanglaametnikele mõeldud õpik, milles käsitletakse inim- ja põhiõigusi vanglas.