Kadri Seeder Targast töökorraldusest ja elamisest linna lähedal maal

Kadri Seeder on Targa Töö Ühingu ja Palgainfo Agentuuri eestvedaja ning hetkel vabakutseline. Ta usub, et paindlik töökorraldus, mis arvestab nii tööandja kui töövõtja vajadusi, loob mõlemale poolele suuremaid vabadusi ja vastutusi, aidates samas kaasa maapiirkondade arengule ning ressursside otstarbekamale kasutusele. Eestis levinud usku, et ise tuleb hakkama saada ja mitte kooostööd teha, peab Kadri sotsioloogias magistrikraadi kaitsnuna raiskamiseks. Nii kolis ta 2009. aastal maale elama ja asutas külas ka kooperatiivse kaugtöö organisatsiooni.

Kadri peab oluliseks targa internetikasutamise õpetamist ning stabiilse ja kiire internetiühenduse loomist üle Eesti. Nii on ta löönud kaasa programmis “Ole kaasas!”, et vähendada digilõhet ning parandada õpingutes ja tööturul oodatavate oskuste taset: eesmärgiks on koolitada 100 000 inimest ja viia internetti 50 000 uut peret. Kadri on vedanud ka lastevanemate ja noorte tööhõive projekte tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vähendamiseks.

UURI LISAKS
www.smartwork.ee