Indrek Park Hääbuvatest keeltest

Indrek Park on antropoloog ja keeleteadlane, kelle süda kuulub väikeste hääbumisohus olevate Põhja-Ameerika indiaanihõimude keeltele.

Kauged maad ja keeled on Indrekut huvitanud maast madalast – esimesed välitööd viisid teda Siberi põhjapõdrakasvatajate juurde juba keskkoolis. Pärast Tartu Ülikooli ajalooõpinguid asus Indrek Hiinas hiina ja tiibeti keelt õppima, seejärel astus tugeva tiibeti keele uurimissuunaga Indiana ülikooli doktorantuuri, kuid seal avastas enda jaoks hoopis ohustatud indiaani keeled.

Doktoritöö jaoks elas Indrek kaks aastat väikese hõimu hidatsade reservaadis, et nende keelt kaardistada. Põhjalike välitööde tulemusel pole Indrek mitte ainult hõimu poolt adopteeritud kui nende vend, vaid tal on hidatsa keele sõnaraamatu näol ka midagi neile tagasi anda.

Indreku uurimistööde tulemused ei ole olulised üksnes keeleteadlastele, vaid ka hõimudele endile – näiteks on Indrek aidanud välja arendada lakota keele õppimissüsteemi, mida kasutatakse kohalikus koolis.