Frida Monsen What If the School of Tomorrow Is Already Here?

Frida Monsén on inglise keele, rootsi keele ja sotsiaalteaduste õpetaja Stockholmis. Ta töötab uuenduslikus Vittra Telefonplani koolis, kus kõik õpilased kasutavad kooli poolt antud sülearvuteid ning traditsiooniliste klassiruumide asemel on kujundatud ainulaadne mitmekülgne õppekeskkond – kooliruum mitte ei distsiplineeri, vaid motiveerib. See loob õppimiseks-õpetamiseks hoopis uusi viise ning esitab ka õpetajale teistsugused nõudmised ja väljakutsed.

Frida on pühendunud keelte ning kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ning ta töötab välja uusi, digitaalajastust tulenevaid õppimissituatsioone ja meetodeid. Nii kasutab ta õppetöös näiteks sotsiaalmeediat ning juhib Gamification’i projekti, mis aitab õpilastel õpitut visualiseerida. Ta on alustanud 21. sajandi kooliraamatukogu loomist – Frida arvates pole raamatukogu enam füüsiline koht, vaid osa kaasaegsest kirjaoskusest, mille peaks omandama igaüks.