Eerik Heldna Korruptsioon kui julgeolekuoht

Eerik Heldna on Eesti politseinik, kes tööd ei karda. Vaatamata oma suhteliselt noorele eale on tal aukartustäratav kogemustepagas, mis kogutud nii tööaastatel Tallinna narkopolitseis kui ka Keskkriminaalpolitsei juhi ja kaitsepolitsei kõrge ametnikuna.

Eerik Heldna on lõpetanud Sisekaitseakadeemias kohtueelse uurimise eriala ning saanud magistrikraadi haldusjuhtimises. Eeriku töö ja karjäär Eesti politseis on olnud silmapaistev. Kriminaalpolitseitööd alustas Heldna Tallinna narkopolitseis, kus ta tegeles tõhusalt nii suurdiilerite tabamisega kui narkoennetustööga Tallinna koolides. Tubli töö viis ta edasi Tallinna Põhja prefektuuri kriminaalosakonna juhiks. 2004. aastal läbis ta Ameerika Ühendriikides täismahus FBI akadeemia kursuse. 2008. aastal asus ta juhtima Keskkriminaalpolitseid, aasta hiljem võttis aga vastu Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja ametikoha. Tema vastutusalasse kuuluvad muuhulgas korruptsioonivastane tegevus, terrorismivastane võitlus ja kriminaalmenetlusega seotud ülesanded.