Aro Velmet Sinimustvalge interneti vastu

Aro Velmet on Sirbi Laureaat 2014, hooliv liberaal ja New Yorgi ülikooli ajaloodoktorant. Sirp on New Yorgi ülikooli ajaloodoktorandist Velmeti kohta kirjutanud nii: “Kui Velmetit ei oleks, siis välja mõelda teda ei saaks. Oleks üsna keeruline kujutleda, et üks erakordselt töökas, suure eruditsiooni ja lugemusega, hea kirjutamisoskusega inimene on võimeline kirjutama nii sisukalt nii erinevatel teemadel.” New Yorgis elades on Aro aga end koduste asjadega kursis hoidnud ja märksa sagedamini kui enamik kodueesti vaimuinimesi sõna sekka öelnud, rõõmustades nii Eesti Eks¬pressi, Sirbi, Maalehe kui ka Müürilehe lugejaid. Sirbis on Aro läbi aastate käsitlenud väga mitmekesist ainest, arvustanud ajaloo- ja filosoofiaraamatuid, avaldanud filmikriitikat jne. Tema sulest on ilmunud ka mitmed meelde¬jäävad arvamusartiklid, mida iseloomustavad empaatilisus ja sotsiaalne tundlikkus, midagi, mida võiks nimetada hoolivaks vabameelsuseks.