Anne Kahru Nanoosakestest, vesikirpudedest ja kontsentratsioonist

Anne Kahru on maailma üks enimtsiteeritud teadlasi keskkonnateaduste ja ökoloogia alal. Ta on ökotoksikoloogia uurimissuuna rajaja Eestis, Eesti Toksikoloogia Seltsi asutajaliige ja juhatuse esimees.

Aastast 2005 juhib ta Keskkonnatoksikoloogia Laboratooriumi uurimistöid Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis. Kümmekond aastat tagasi alustas Anne töörühm maailmas esimeste seas nanomõõdus metallioksiidide ökotoksikoloogiliste uuringutega.

Anne on ka esimene Eesti teadlane, kellega ülemaailmne teadusreitinguagentuur Thomson Reuters on intervjuu teinud – põhjuseks tema töörühma teadusmaailmas palju tähelepanu pälvinud nanoosakeste ökotoksilist mõju käsitlev artikkel ajakirjas ‘Chemosphere’. Ta on ligi 80 teadusartikli autor ning tema juhendamisel on kaitstud kuus doktoritööd.

2011. aastal pälvis ta Eesti riigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli “Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid” eest.