Andres Lehtmets Hullus ja ühiskond

Andres Lehtmets on Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juht ja Eesti Psühhiaatrite Seltsi president.

Andres huvitub süvitsi raviga seonduvate inimõiguste ja eetika valdkonda kuuluvate probleemide temaatikast. Alates 1997. aastast on Andres eksperdina osalenud Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise Tõkestamise Euroopa Komitee missioonidel ja alates 2006. aastast on ta Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige.